ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στρεφίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρέφι από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Στρεφίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Στρέφιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρεφίου

05/04/1981

Ο οικισμός Κάτω Στρέφιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στρέφιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Φλοκαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Στρεφίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρέφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Φλοκαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv