ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοσκινά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοσκινάς από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάγειρα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κοσκινά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φαναράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοσκινά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαναράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv