ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μοιράκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μοιράκα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γκορτζιά αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Γκορτζιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιναριά

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μοιράκας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 374Α - 28/10/1931

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιναριάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μοιράκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μιράκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μιράκας

Κ. Μιράκας (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μοιράκας

Ο οικισμός Σαρατζή Χάνια της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ολυμπιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Μιράκας

ΦΕΚ 145Α - 08/07/1997

Ο οικισμός Μιράκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Πίσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Πίσας

Κ. Αρχαίας Πίσας (Ηλείας)

ΦΕΚ 145Α - 08/07/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μιράκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Πίσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ο οικισμός Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv