ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ανδρίτσαινα

Ο οικισμός Σκληρός προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μπελούσι προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κάρμιον προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Λινίσταινα προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέρεκλα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβδα αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο Θείσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ανδριτσαίνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δραγουμάνον αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

Ο οικισμός Λινίσταινα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γόραννα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούζια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Ανδριτσαίνης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Σώστου

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκληρού

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελιώνας

Ο οικισμός Μπέρεκλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερέκλας

Ο οικισμός Ανδρίτσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Λάβδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάβδας

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαναρίου

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφοπούλου

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματεσίου

Ο οικισμός Δραγουμάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγουμάνου

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκληρού

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελιώνας

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερέκλας

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερέκλας

Ο οικισμός Μπελούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαναρίου

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγουμάνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ανδριτσαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρίτσαινα από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπελούσι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροβίων

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπελούσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκιές

ΦΕΚ 48Α - 27/02/1931

Ο οικισμός Συκιές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συκιών

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ανδριτσαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 252Α - 08/09/1951

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανδριτσαίνης

Δ. Ανδριτσαίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 252Α - 08/09/1951

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανδριτσαίνης

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από την κοινότητα Συκεών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 7Α - 23/01/1975

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από την κοινότητα Δραγωγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από την κοινότητα Δραγωγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από την κοινότητα Δραγωγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από την κοινότητα Θεισόας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Κουφοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από την κοινότητα Λινισταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από την κοινότητα Ματεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από την κοινότητα Ροβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από την κοινότητα Σέκουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από την κοινότητα Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μπαλαίικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σέκουλα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv