ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρχαίας Ολυμπίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αρχαία Ολυμπία από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρχαίας Ολυμπίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Δ. Αρχαίας Ολυμπίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 228Α - 08/09/1942

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας

ΦΕΚ 135Α - 26/05/1989

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Φλόκα και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αρχαία Ολυμπία του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα Άσπρων Σπιτιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα Καμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κάμενα αποσπάται από την κοινότητα Καμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκωνία αποσπάται από την κοινότητα Καυκωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλάδεος αποσπάται από την κοινότητα Κλαδέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαναράς αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα Κοσκινά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιναριά αποσπάται από την κοινότητα Λιναριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούβρον αποσπάται από την κοινότητα Λούβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα Λούβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα Μάγειρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από την κοινότητα Μουριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπάρι αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπιον αποσπάται από την κοινότητα Πελοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκαι αποσπάται από την κοινότητα Πευκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από την κοινότητα Πουρναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμίλα αποσπάται από την κοινότητα Σμίλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφιον αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλοκαίικα αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Χελιδονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Πίσα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Πίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Πίσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκας αποσπάται από την κοινότητα Φλόκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καρούτες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σμίλας

Ο οικισμός Φλοκαίικα του δήμου μετονομάζεται σε Κάτω Στρέφι

Ο οικισμός Ολυμπιάς του δήμου μετονομάζεται σε Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χάνια Σπαρτουλιά αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόπουλος αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντρώνι αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Λασιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπαραίικα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊ Γιαννάκης αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουρούμπας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φολόη αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίλλια αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθος αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδινή αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεμούτα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπεια αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοφυτιά αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλή αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Αστρά αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από το δήμο Λαμπείας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv