ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βισβαρδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιδβάρδι από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βιδβάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακόντιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακοντίου

Κ. Ακοντίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βισβαρδίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμάρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Αναγνώριση του οικισμού Καλομοίρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ακοντίου

Ο οικισμός Καλομοίρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαρμάρια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μελίσσια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ακοντίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Διόνυσος της κοινότητας Διονύσου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv