ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Χαιρωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάπραινα

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μέρα προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Καράμουσα προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Βελή προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Ρωμαίικο προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Αραποχώρι προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μονή Λυκούρεση προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μπράμαγα προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μπισμπάρδι προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Δαυλίδος (Δαυλείας) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μέρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μάλτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λυκούρεση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρεσι προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 1Α - 19/01/1862

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάπραινα στον οικισμό Άγιος Βλάσιος

ΦΕΚ 34Α - 17/07/1868

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Δαύλεια

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τσέρεσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Δ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαυλείας

Ο οικισμός Βιδβάρδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βισβαρδίου

Ο οικισμός Κάπραινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόπραινας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασνεσίου

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαυλείας

Ο οικισμός Καράμπουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κόπραινας

Το όνομα του οικισμού Μπισμπάρδι του δήμου διορθώνεται σε Βιδβάρδι

Το όνομα του οικισμού Καράμουσα του δήμου διορθώνεται σε Καράμπουσα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κόπραινας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάπραινα από το δήμο Χαιρώνειας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καράμπουσα αποσπάται από το δήμο Χαιρώνειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Κάπραινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαιρώνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαιρώνειας

Κ. Χαιρώνειας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κόπραινας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαιρώνειας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χαιρώνειας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Καράμπουσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιοι Απόστολοι

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Χαιρωνείας

Δ. Χαιρωνείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Χαιρώνειας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από την κοινότητα Ακοντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από την κοινότητα Θουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Προφήτου Ηλία και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Χαιρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv