ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαννίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιάννιτσα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Δενδρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Ζίμπελη και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Περιβολάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννίτσης

07/04/1951

Ο οικισμός Ζίμπελη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πλατανάκιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Γιάννιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιοχωρίου

Κ. Ελαιοχωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Διάσελλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελαιοχωρίου

14/03/1971

Ο οικισμός Δενδρά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv