ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρωμαίικου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρωμαίικο από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπράμαγα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρωμαίικου

16/10/1940

Ο οικισμός Αραποχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουρούπι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρωμαίικου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ρωμαίικου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελή

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv