ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόκκινον

Ο οικισμός Καρδίτσα προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Σέγγενας προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Μουρίκι προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Λουκίσια προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Ούγγρα προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Παύλια προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Ασπροκάμινος προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παύλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ασπροκάμινος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Θηβαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 2Α - 31/01/1848

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κόκκινον στον οικισμό Καρδίτσα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Σέγγενας του δήμου διορθώνεται σε Σέγγινα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Ακραιφνίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Σέγγινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόκκινον Μεταλλείον προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τοπόλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπόλιας

Ο οικισμός Λουκίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκισίων

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκίνου

Ο οικισμός Καρδίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδίτσης Θηβών

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουρικίου

Ο οικισμός Ούγγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκισίων

Ο οικισμός Κόκκινον Μεταλλείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκίνου

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδίτσης Θηβών

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουρικίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρδίτσης Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδίτσα από το δήμο Ακραιφνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκροπονέρι προσαρτάται στην κοινότητα Καρδίτσης Θηβών

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σέγγενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδίτσης Θηβών

16/05/1928

Ο οικισμός Σκροπονέρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σέγγενα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Καρδίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακραίφνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακραιφνίου

Κ. Ακραιφνίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρδίτσης Θηβών

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ακραιφνίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακραίφνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ακραιφνίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv