ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεβαδειά

Ο οικισμός Γρανίτσα προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Σούρπι προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Τσουκαλάδες προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μάκρεσι προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Γρανίτσης προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πουρνάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκαλάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάκρεσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου Γρανίτσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πέρα Χωριό προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμαίικου

Ο οικισμός Λεβάδεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβαδείας

Ο οικισμός Γρανίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανίτσας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμαίικου

Ο οικισμός Μπράμαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμαίικου

Ο οικισμός Βελή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμαίικου

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεβαδείας

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεβαδείας

Το όνομα του οικισμού Λεβαδειά του δήμου διορθώνεται σε Λεβάδεια

Το όνομα του οικισμού Σούρπι του δήμου διορθώνεται σε Σούρπη

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λεβαδείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεβάδεια από το δήμο Λεβαδέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Καρβούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Λυκούρεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

Αναγνώριση του οικισμού Γεφυράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεβαδείας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λυκούρεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκώρεια

16/05/1928

Ο οικισμός Καρβούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γεφυράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λυκώρεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λεβαδέων

Δ. Λεβαδέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 139Α - 09/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λεβαδείας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούρπης

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 201Α - 27/06/1934

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερικίων

ΦΕΚ 444Α - 22/12/1934

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα Ζερικίων και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Κουρούπι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκαλάδες του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Λεβαδέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μελετίου

ΦΕΚ 268Α - 27/09/1952

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μελετίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 291Α - 09/10/1952

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούρπης

ΦΕΚ 1Α - 02/01/1953

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Μελετίου

ΦΕΚ 10Α - 16/01/1953

Ο οικισμός Σούρπη αποσπάται από την κοινότητα Σούρπης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σούρπη του δήμου μετονομάζεται σε Ανάληψις

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσουκαλάδες και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 150Α - 18/09/1962

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Μελετίου και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Μελέτιος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λεβάδεια του δήμου

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Ελικών αποσπάται από την κοινότητα Ελικώνος και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

Αναγνώριση του οικισμού Τζιμαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

Αναγνώριση του οικισμού Ζελίτσα και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαφύστιον αποσπάται από την κοινότητα Λαφυστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμαίικο αποσπάται από την κοινότητα Ρωμαίικου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θούριον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαιρώνεια αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακόντιον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαύλεια αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Δαυλείας αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέρι αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόριον αποσπάται από το δήμο Δαύλειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαλκομεναί αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελίτσα αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από το δήμο Κορώνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτι αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κυριακίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σούρπη και προσάρτησή του στο δήμο Λεβαδέων

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Αγίου Γεωργίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv