ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Διστομίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίστομον

Ο οικισμός Στήρι προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

Ο οικισμός Κυριάκιον προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στήρι αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο Λεβαδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίστομον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυριάκιον ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Διστομίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Διστομίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διστόμου

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στειρίου

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυριακίου

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερικίων

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στειρίου

Το όνομα του οικισμού Στήρι του δήμου διορθώνεται σε Στείρι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Διστόμου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δίστομον από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Διστόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Διστόμου

Δ. Διστόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Διστόμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Διστόμου και προσάρτησή του στο δήμο Διστόμου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Διστόμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από την κοινότητα Στειρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από την κοινότητα Στειρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δίστομον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Παραλία Διστόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv