ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στειρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στείρι από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Στειρίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Οσίου Λουκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου

Ο οικισμός Στείρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv