ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλιάρτου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάζιον

Ο οικισμός Μούλκι προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Δούσια προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Σιάχος προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Ζαγαρά προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Βρασταμήταις προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Θηβών του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Λεβαδείας του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Βρασταμήταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλκι από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κριμπάς προσαρτάται στην κοινότητα Μουλκίου Λεβαδείας

ΦΕΚ 39Β - 25/06/1919

Ο οικισμός Κριμπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλίαρτος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συνοικισμός Κωπαϊδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουλκίου Λεβαδείας

16/10/1940

Ο οικισμός Συνοικισμός Κωπαϊδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μουλκίου Λεβαδείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Αλίαρτος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Μούλκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλίαρτος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλιάρτου

Κ. Αλιάρτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουλκίου Λεβαδείας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλιάρτου

Δ. Αλιάρτου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλιάρτου

ΦΕΚ 60Α - 08/04/1965

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφιον αποσπάται από την κοινότητα Μαζίου και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Λόφιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλίαρτος του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από την κοινότητα Σωληναρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλάντης αποσπάται από την κοινότητα Υψηλάντου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Άσκρη ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 25Α - 31/01/2014

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων

Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 25Α - 31/01/2014

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αλιάρτου

Εκτύπωση  Αρχείο csv