ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρασταμιτών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρασταμίτες από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαμούρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 61Α - 15/03/1919

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωληναρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Καραχουσεΐν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρασταμιτών

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μαμούρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλκομεναί

Ο οικισμός Καραχουσεΐν της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάσιος

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Αλκομεναί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλκομενών

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλκομενών

16/05/1928

Ο οικισμός Πέτρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βρασταμιτών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Βρασταμίτες της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλάντης

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Υψηλάντου

Κ. Υψηλάντου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρασταμιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Υψηλάντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv