ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σουληνάρι από το δήμο Κορωνείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεβενίκον αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμαρος αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη αποσπάται από το δήμο Κορωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρασταμήταις αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο Αλιάρτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούμαρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ζαγαρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 28Α - 15/07/1859

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σουληνάρι στον οικισμό Κουτουμουλάς

ΦΕΚ 15Α - 30/03/1876

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουτουμουλάς στον οικισμό Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δούσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαμούρα προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

ΦΕΚ 184Α - 10/05/1884

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Πέτρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ράχη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πέτρα προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μούλκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουλκίου Λεβαδείας

Ο οικισμός Βρασταμίτες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρασταμιτών

Ο οικισμός Σιάχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιάχου

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτουμουλά

Ο οικισμός Στεβενίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεβενίκου

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκούρων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ζαγαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαγαρά

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου

Ο οικισμός Μαμούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρασταμιτών

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρασταμιτών

Ο οικισμός Σωληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρασταμιτών

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτουμουλά

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στεβενίκου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σεραφείμ Δομπούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουκούρων

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Το όνομα του οικισμού Βρασταμήταις του δήμου διορθώνεται σε Βρασταμίτες

Το όνομα του οικισμού Σουληνάρι του δήμου διορθώνεται σε Σωληνάρι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σιάχου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιάχος από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Σιάχος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέτρας

Κ. Πέτρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιάχου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Πέτρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv