ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σπαήδων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαήδες από το δήμο Αυλίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Σπαήδων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σπαήδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελεώνος

Κ. Ελεώνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σπαήδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελεών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv