ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουτουμουλά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτουμουλάς από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Ο οικισμός Κουτουμουλάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορώνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορωνείας

Κ. Κορωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουτουμουλά

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από την κοινότητα Στεβενίκου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κορωνείας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Κυβέρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Αγόριανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Ο οικισμός Κορώνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv