ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κυριακίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυριάκιον από το δήμο Διστομίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Κυριακίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία Καλαμιώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταρσός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καρυώτι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυριακίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ταρσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Καρυώτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Ο οικισμός Κυριάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβαδέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv