ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Θήβαι

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Τάχι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Αμπελοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο οικισμός Σύρτσι προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρεσι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Σαγματά ή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακραιφνίου

Ο οικισμός Λυκούρεσι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σύρτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρτσίου

Ο οικισμός Θήβαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θηβών

Ο οικισμός Αμπελοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελοσαλεσίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυρίου

Ο οικισμός Τάχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θηβών

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θηβών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θήβαι από το δήμο Θηβαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τάχι αποσπάται από το δήμο Θηβαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Θηβαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Θηβών

16/10/1940

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θηβαίων

Δ. Θηβαίων (Αττικής και Βοιωτίας)

16/10/1940

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θηβών

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θηβαίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Ο οικισμός Τάχι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θήβαι του δήμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νεκτάριος και προσάρτησή του στο δήμο Θηβαίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεών αποσπάται από την κοινότητα Ελεώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά αποσπάται από την κοινότητα Μουρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύπατον αποσπάται από την κοινότητα Υπάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Νεκτάριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θίσβη αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελλοπία αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυκή αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μακαριωτίσσης αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόμβραινα αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάγια αποσπάται από το δήμο Βαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαταιαί αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλλιον Πλαταιών αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτουφί αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκτρα αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσοχώρι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Λιβαδόστρας αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο Πλαταιών και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv