ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άσκρης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλαιοπαναγιά

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

Ο οικισμός Ξηρονομή προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

Ο οικισμός Καραντά προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

Ο οικισμός Τάτιζα προσαρτάται στο δήμο Άσκρης

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Ξηρονομή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Καραντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παλαιοπαναγιάς (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοπαναγιά από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Παλαιοπαναγιάς (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παναγίας

Κ. Παναγίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοπαναγιάς

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Ο οικισμός Παναγία της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασκραία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασκραίων

Κ. Ασκραίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παναγίας

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός Ασκραία της κοινότητας μετονομάζεται σε Άσκρη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άσκρης

Κ. Άσκρης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασκραίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv