ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαγίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάγια από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 138Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Καζνέσι αποσπάται από την κοινότητα Καζνεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καζνέσι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Βαγίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βαγίων

Δ. Βαγίων (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βαγίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηβαίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv