ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κακοσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κακόσι από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Κακόσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Θίσβη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θίσβης

Κ. Θίσβης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κακοσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θίσβης (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θίσβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Θίσβη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv