ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλαμών (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλάμαι

Ο οικισμός Λέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Σπιτάκια προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Καλάμι προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Ασπρόχωμα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Γιαννιτσάνικα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Γιάννιτσα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κατσίκοβο προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μονή Βελανιδιάς προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Αβραμιού προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Ταμπακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 59Α - 24/12/1860

Ο οικισμός Νέαι Καλάμαι προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μιχαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Δ. Καλαμών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αλωνάκι προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Ο οικισμός Μενινά προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

Δ. Καλαμών (Μεσσηνίας)

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αλωνάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μενινά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μιχαλέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ταμπακέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπιτάκια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λέϊκων

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροχώματος

Ο οικισμός Γιάννιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννίτσης

Ο οικισμός Γιαννιτσάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσανίκων

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λέϊκων

Ο οικισμός Κατσίκοβο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπροχώματος

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ασπροχώματος

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίτσης

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννίτσης

Το όνομα του οικισμού Νέαι Καλάμαι του δήμου διορθώνεται σε Παραλία Καλαμών

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μενινά προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

18/12/1920

Ο οικισμός Αβραμιού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλεύνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Καλαμών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από την κοινότητα Λέϊκων και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ακοβίτικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμών

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός Καλάμαι του δήμου μετονομάζεται σε Καλαμάτα

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλαμάτας

Δ. Καλαμάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλαμών

19/03/1961

Ο οικισμός Ακοβίτικα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Πέταλον και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

ΦΕΚ 27Α - 08/02/1968

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα Φαρών και προσαρτάται στο δήμο

14/03/1971

Ο οικισμός Πέταλον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου

Ο οικισμός Φαραί του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μπουρνιάς και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλαγονία αποσπάται από την κοινότητα Αλαγονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα Αλαγονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντικάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αντικαλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτεμισία αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίκοβον αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακοβίτικα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βέργα αποσπάται από την κοινότητα Βέργας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βέργα αποσπάται από την κοινότητα Βέργας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Βέργας αποσπάται από την κοινότητα Βέργας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Δήμοβας αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβολάκια αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμιαλοί αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβέλι αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρβέλιον αποσπάται από την κοινότητα Καρβελίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδάς αποσπάται από την κοινότητα Λαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Λαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Λαδά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάμπι αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα Λαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Μαντίνεια αποσπάται από την κοινότητα Μικράς Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέδουσα αποσπάται από την κοινότητα Νεδούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουρόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπερχόγεια αποσπάται από την κοινότητα Σπερχογείας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμόμυλος αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρις αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριοχώρι αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασοπούλα αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητή αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αρφαρά αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βρομόβρυση αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρομόβρυση αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρέμιον αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματινόν αποσπάται από το δήμο Αρφαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θουρία αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από το δήμο Θουρίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φανούριος και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Αγριόματα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Αλιμονέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Γιανιτσάνικα - Σκουπιδότοπος και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Γουλίσματα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Γουλίσματα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Δενδρά και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Ζουζουλέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Καγκαρέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα - Κούρτη Ράχη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόραχη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα - Δημητρακοπουλέικα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Μούσγα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Πάνω Γαλάρι - Καμπινάρι και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Φιλοθέη και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Σιλίμποβες - Άγιος Βασίλης και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Συρρόκα και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Προφήτη Ιωήλ και προσάρτησή του στο δήμο Καλαμάτας

Εκτύπωση  Αρχείο csv