ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζαγαρά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαγαρά από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ζαγαρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευαγγελίστρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ευαγγελιστρίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαγαρά

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ευαγγελιστρίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευαγγελιστρίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv