ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κασκαβελίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κασκαβέλι από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κασκαβέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λεοντάριον Θηβών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεονταρίου Θηβών

Κ. Λεονταρίου Θηβών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κασκαβελίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Λεονταρίου Θηβών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv