ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θεσπιέων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερημόκαστρον

Ο οικισμός Κασκαβέλι προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Ξόανο ή Τζόανο προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Βάγια προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Καζνέσι προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Κάραδος προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Αρχοντίκι προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου (Μαζαράκη) προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ξόανο ή Τζόανο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάραδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Γεωργίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Χαραλάμπους του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου (Μαζαράκη) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Θεσπιών

Δ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ερημόκαστρον στον οικισμό Βάγια

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Θεσπιέων

Ο οικισμός Μαυρόκαμπος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βάγια στον οικισμό Ερημόκαστρον

Ο οικισμός Αρχοντίκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρομματίου

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπαναγιάς

Ο οικισμός Βάγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαγίων

Ο οικισμός Κασκαβέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασκαβελίου

Ο οικισμός Ερημόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερημοκάστρου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Θεσπιών

Ο οικισμός Καζνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καζνεσίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ερημοκάστρου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερημόκαστρον από το δήμο Θεσπιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Ερημόκαστρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θεσπιαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θεσπιών

Κ. Θεσπιών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ερημοκάστρου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θεσπιών

Δ. Θεσπιών (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θεσπιών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Θεσπιέων (Βοιωτίας)

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο Θεσπιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από την κοινότητα Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου Θηβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Θεσπιών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Θεσπιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Άσκρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Λεοντάριον Θηβών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv