ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαζίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζιον από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Μαζίου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λόφιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαζίου

ΦΕΚ 60Α - 08/04/1965

Ο οικισμός Μάζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Ο οικισμός Λόφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv