ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λευκάς

Ο οικισμός Απόλπενα προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Φρύνη προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καλλιγόνι προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Τσουκαλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καρυώτες προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κατούνα προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Πεφανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Πεφανερωμένης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσουκαλάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσουκαλάδων

Ο οικισμός Απόλπενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απολπένης

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατούνης

Ο οικισμός Λευκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λευκάδος

Ο οικισμός Καρυώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατούνης

Ο οικισμός Καλλιγόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκάδος

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκάδος

Ο οικισμός Φρύνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λευκάδος (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λευκάς από το δήμο Λευκάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλλιγόνι αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φρύνη αποσπάται από το δήμο Λευκάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λευκάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Λευκάδος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας

16/05/1928

Ο οικισμός Αλυκαί Λευκάδος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Λευκάδος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Φρούριο Λευκάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Κουζούντελι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκαί Αλεξάνδρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λευκάδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φρύνη της κοινότητας διορθώνεται σε Φρύνιον

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αλυκαί Αλεξάνδρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουζούντελι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιβόλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φρούριο Λευκάδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λευκάδος

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Λευκάδος (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικήτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικιάνα αποσπάται από την κοινότητα Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοβάτα αποσπάται από την κοινότητα Αλεξάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλπαινα αποσπάται από την κοινότητα Απολπαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώται αποσπάται από την κοινότητα Καριωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατούνα αποσπάται από την κοινότητα Κατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκοπος αποσπάται από την κοινότητα Κατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από την κοινότητα Κατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Τσουκαλάδων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Καλαβρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσουκαλάδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κομήλιον αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθάνι αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρνικάς αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράγανον αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβρος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύβοτα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόντη Αγίου Πέτρου αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντάραινα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανάση αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος Νηράς αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανωχώριον αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύγηρος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραντοχώρι αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτάτα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολής αποσπάται από το δήμο Απολλωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσίμι αποσπάται από το δήμο Ελλομένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδησάνοι αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγκλουβή αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόκαμπος αποσπάται από το δήμο Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από το δήμο Σφακιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Καλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Καλάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστός αποσπάται από την κοινότητα Καστού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κατούνης μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv