ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τζιτζώρι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τζιτζώρι από το δήμο Παμίσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τζιτζώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανάληψις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αναλήψεως

Κ. Αναλήψεως (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζιτζώρι

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αυγουστίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αναλήψεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Άγιος Αυγουστίνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv