ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δουνίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγρίδι από το δήμο Θυάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δουνίτσα αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δουνίτσα στον οικισμό Αγρίδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγριδίου

Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα Βαλμάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εμπεσού

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αγριδίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αγριδίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 37Β - 21/04/1926

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αγρίδι στον οικισμό Δουνίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δουνίστης

Κ. Δουνίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 37Β - 21/04/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αγριδίου

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δουνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταθάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταθά

Κ. Σταθά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 38Α - 29/01/1934

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παυλιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

Αναγνώριση του οικισμού Καμαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρομονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

05/04/1981

Ο οικισμός Καμαράκιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ποταμιά της κοινότητας

Ο οικισμός Βρομονέριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταθά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv