ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Εξάνθεια

Ο οικισμός Κάτω Εξάνθεια προσαρτάται στο δήμο Εξανθείας

Ο οικισμός Καλαμίτσι προσαρτάται στο δήμο Εξανθείας

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας προσαρτάται στο δήμο Εξανθείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Νικήτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικήτα

Ο οικισμός Κάτω Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Εξανθείας

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμιτσίου

Ο οικισμός Άνω Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Εξανθείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άνω Εξανθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Εξάνθεια από το δήμο Εξανθείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Πρεβέζης

Κ. Άνω Εξανθείας (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 261Α - 21/09/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πρεβέζης από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Άνω Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Πρεβέζης

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Ο οικισμός Άνω Εξάνθεια της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξάνθεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξανθείας

Κ. Εξανθείας (Λευκάδος)

ΦΕΚ 147Α - 31/07/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Εξανθείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv