ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σελίτσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέλιτσα από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλμυρόν αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Σελίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Χωρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σέλιτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σέλιτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελίτσης

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σέλιτσα στον οικισμό Κάτω Σέλιτσα

Ο οικισμός Σέλιτσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Άνω Σέλιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Βέργα

Ο οικισμός Κάτω Σέλιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Βέργα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βέργας

Κ. Βέργας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σελίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέργας

14/03/1971

Ο οικισμός Παλαιόν Χωρίον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέργας

ΦΕΚ 185Α - 25/10/1972

Ο οικισμός Αγριλιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλία Βέργας

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Βέργα στον οικισμό Παραλία Βέργας

05/04/1981

Ο οικισμός Αγία Σιών της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραλία Βέργας της κοινότητας

Ο οικισμός Αλμυρόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραλία Βέργας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βέργα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Κάτω Βέργα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Παραλία Βέργας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv