ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δραγουμάνου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δραγουμάνον από το δήμο Ανδριτσαίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια ή Στρογγυλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δραγουμάνου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δραγουμάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κοτύλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κοτυλίου

Κ. Κοτυλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δραγουμάνου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κοτυλίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κοτύλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κωτίλιον

Το όνομα του οικισμού Χάνια ή Στρογγυλά της κοινότητας διορθώνεται σε Στρογγυλόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κωτιλίου

Κ. Κωτιλίου (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κοτυλίου

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Κ. Κωτιλίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 61Α - 09/03/1948

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Ολυμπίας του νομού Ηλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κωτίλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Ο οικισμός Στρογγυλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv