ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Βλασίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Βλάσιος από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτ - Μύλ και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Άνω Άγιος Βλάσιος

Αναγνώριση του οικισμού Προύλπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Καραμανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μεντζέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαριές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαϊνάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βαριές της κοινότητας διορθώνεται σε Βαρειαί

Το όνομα του οικισμού Καραμανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καραμαναίικα

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Άγιος Βλάσιος

Αναγνώριση του οικισμού Σκαλιτίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Παχτήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μονόσπιτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Αυλακιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Ο οικισμός Μεντζέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελίων

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελίων

Ο οικισμός Πλάτ - Μύλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελίων

07/04/1951

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Βλάσιος στον οικισμό Άνω Άγιος Βλάσιος

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονόσπιτον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παχτήριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Προύλπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πήδημα

29/12/1960

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελίων

14/03/1971

Ο οικισμός Βαρειαί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λάπατο και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπόκρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

Αναγνώριση του οικισμού Σοβολακίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Βλασίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Λάπατο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σκαλιτίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Μπόκρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Καραμαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σοβολακίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv