ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαργιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαργιάδα από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάτα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λεντίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαργιάδας

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρομύτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαργιάδας

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόλογγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαργιάδας

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πατρίκη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαργιάδας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μαυρομύτη της κοινότητας διορθώνεται σε Μαυρομμάτιον

Ο οικισμός Πατρίκη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Φραγκόσκαλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαργιάδας

ΦΕΚ 171Α - 10/08/1950

Ο οικισμός Λάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμούλας

14/03/1971

Ο οικισμός Λεντίνη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαργιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Φραγκόσκαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κοκκινόλογγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv