ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπούρας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούρα από το δήμο Φαλαισίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρίνας

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πετρίνας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από την κοινότητα Λεονταρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Το όνομα του οικισμού Μπούρα της κοινότητας διορθώνεται σε Φαλαισία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φαλαισίας

Κ. Φαλαισίας (Αρκαδίας)

18/12/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μπούρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαλαισία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv