ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεοχωρίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώρι από το δήμο Σελινούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φιλάτικα αποσπάται από το δήμο Σελινούντος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βλησυδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βλησυδιάς

Κ. Βλησυδιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Σεντάμη προσαρτάται στην κοινότητα Βλησυδιάς

Ο οικισμός Τσαμαλέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Βλησυδιάς

Ο οικισμός Κάτω Χούνι προσαρτάται στην κοινότητα Βλησυδιάς

18/12/1920

Ο οικισμός Τσαμαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Χούνι της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Σεντάμη της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βλησυδιά της κοινότητας διορθώνεται σε Βλησιδιά

Το όνομα του οικισμού Φιλάτικα της κοινότητας διορθώνεται σε Φυλάτικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βλησιδιάς

Κ. Βλησιδιάς (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βλησυδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φυλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεωνιδίου

Ο οικισμός Βλησιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεωνιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv