ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγνάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγναντα

Ο οικισμός Κουσοβίστα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ραφταναίοι προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σκλούπον προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κουκκουλίστα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γρετσίστα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ρωμανός προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γουργιανά προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σχωρέτσανα προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σερέσι προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Λιπιανά προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ράμια προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αικατερίνης προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αικατερίνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 369Α - 14/12/1910

Ο οικισμός Άγναντα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σχωρέτσανα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Ράμια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ράμιας

Ο οικισμός Σχωρέτσανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχωρετσάνων

Ο οικισμός Σκλούπον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλούπου

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραφταναίων

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγνάντων

Ο οικισμός Γρετσίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρετσίστας

Ο οικισμός Κουκκουλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκκουλίστας

Ο οικισμός Κουσοβίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουσοβίστας

Ο οικισμός Λιπιανά ή Λεπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιπιανών ή Λεπιανών

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρετσίστας

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γρετσίστας

Ο οικισμός Σερέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιπιανών ή Λεπιανών

Το όνομα του οικισμού Λιπιανά του δήμου διορθώνεται σε Λιπιανά ή Λεπιανά

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγνάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγναντα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Στρανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Φράστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Άρτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Ζίφκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Καταφύγιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Γκοργούσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Γκοργούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Γοργούσα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κονάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγνάντων

14/03/1971

Ο οικισμός Στρανά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιβάδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γοργούσα της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Ζίφκος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγνάντων

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Φράστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Άρτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv