ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελεντζικού (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελεντζικόν από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) προσαρτάται στην κοινότητα Βελεντζικού

Ο οικισμός Ρετσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Βελεντζικού

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Καλεντίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μηλάτων και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Διχομήρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Μπλαγκοβίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Διχομήρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διχομηρίου

Ο οικισμός Τυμπά (Διχομαίρου) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διχομηρίου

Ο οικισμός Ρετσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διχομηρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διχομηρίου

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυνιάδας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Μπλαγκοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διάσελον

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Ροβελίστης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μηλάτων της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλεντίνη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ροβελίστης και Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διασέλου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διασέλου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Ροβελίστης και Προσήλια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Δόβρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάρπινον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Σελλίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

Αναγνώριση του οικισμού Ασφακερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελεντζικού

ΦΕΚ 216Α - 29/09/1950

Ο οικισμός Δόβρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Σελλίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Κάρπινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Ασφακερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv