ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρίζας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρίζα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαμάκον αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 83Β - 14/10/1916

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ρίζα στον οικισμό Μαμάκον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαμάκου

Κ. Μαμάκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 83Β - 14/10/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρίζας

ΦΕΚ 270Α - 29/10/1924

Ο οικισμός Βλαχομάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχομάνδρας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμάκου

Αναγνώριση του οικισμού Μαγκλαρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμάκου

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαμάκον στον οικισμό Κάτω Μαμμάκω

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαμμάκως

Ο οικισμός Μαγκλαρέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαμάκον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μαμμάκως (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαμμάκω και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμμάκως

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μαμμάκω και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμμάκως

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαμάκου

07/04/1951

Ο οικισμός Άνω Μαμμάκω της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 79Α - 11/04/1980

Ο οικισμός Κάτω Μαμμάκω της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακύνεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακυνείας

Κ. Μακυνείας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 79Α - 11/04/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαμμάκως

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Πολύκαρπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακυνείας

ΦΕΚ 186Α - 09/08/1989

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Ο οικισμός Μακύνεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αντιρρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv