ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρατσίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρατσίστα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βρατσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανιάς

Κ. Καστανιάς (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρατσίστας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστανιά της κοινότητας διορθώνεται σε Καστανέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Αναγνώριση του οικισμού Φράξον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Αναγνώριση του οικισμού Μηλέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστανιάς

19/03/1961

Ο οικισμός Πέτρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστανέα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πέτρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

Αναγνώριση του οικισμού Τσελιγγάδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Φράξον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Τσελιγγάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πέτρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv