ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρεντενίτσας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρεντενίτσα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βρεντενίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηγών

Κ. Πηγών (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρεντενίτσας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χουτιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιομύλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Κονάτσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Γρέβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βασίλειος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γλύνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσερκούβιανα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

14/03/1971

Ο οικισμός Γλύνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός Γρέβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλέαι

Ο οικισμός Κονάτσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονιά

Ο οικισμός Τσερκούβιανα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτέα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κασιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δίλοφο και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Αηδονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Δίλοφο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Κασιανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Παλαιομύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Χουτιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv