ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γρετσίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γρετσίστα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Γρετσίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραικικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γραικικού

Κ. Γραικικού (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γρετσίστας

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γραικικόν στον οικισμό Άνω Γραικικόν

Ο οικισμός Γραικικόν της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γραικικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γραικικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γραβιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σελίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γραικικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γραβιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Κάτω Γραικικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Σελίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Γουργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv