ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δημαριού (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δημαριό από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυνιάδας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δημαριό της κοινότητας διορθώνεται σε Διμαριόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Διμαριού

Κ. Διμαριού (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχωράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Διμαριού

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δημαριού

20/03/1962

Το όνομα του οικισμού Διμαριόν της κοινότητας διορθώνεται σε Δημάριον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δημαρίου

Κ. Δημαρίου (Άρτης)

20/03/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Διμαριού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Δημάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv