ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκρουστεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκρούστεσι από το δήμο Βουφράδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρναούταλη αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δουβρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γκρουστεσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αρναούταλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρίτσι

16/05/1928

Ο οικισμός Δουβρέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετριτσίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βουδουραίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γκρουστεσίου

07/04/1951

Ο οικισμός Βουδουραίϊκα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καζάρμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γκρουστεσίου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Γκρούστεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαραυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαραυγής

Κ. Χαραυγής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκρουστεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουφράδων

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουφράδων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv