ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλεντίνης (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλεντίνη από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλεντίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Καλεντίνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Κ. Άνω Καλεντίνης (Άρτης)

Αναγνώριση του οικισμού Σέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Πλακουτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Καλεντίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Σέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλεντίνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Καλεντίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ηρακλείας

Ο οικισμός Επάνω Σέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Βαρκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Πέρα Καλεντίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Σέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Πλακουτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv