ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Μπάνι (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μπάνι από το δήμο Αρταίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Μπάνι αποσπάται από το δήμο Αρταίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κάτω Μπάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λουτροτόπου

Κ. Λουτροτόπου (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μπάνι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Άνω Μπάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Περάνθη

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περάνθης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτροτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αράχθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv