ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουσοβίστας (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουσοβίστα από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Κουσοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κτιστάδες

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κτιστάδων

Κ. Κτιστάδων (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουσοβίστας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Βίλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κτιστάδων

14/03/1971

Ο οικισμός Βίλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κτιστάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv