ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιπιανών ή Λεπιανών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιπιανά ή Λεπιανά από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σερέσι αποσπάται από το δήμο Αγνάντων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Σερέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροσπηλιά

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Λιπιανά ή Λεπιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Λεπιανά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λεπιανών

Κ. Λεπιανών (Άρτης)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λιπιανών ή Λεπιανών

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χουλιαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

Αναγνώριση του οικισμού Μακρύκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

Αναγνώριση του οικισμού Βατάτσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπιανών

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Χουλιαραίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρικόν

ΦΕΚ 141Α - 19/07/1966

Ο οικισμός Μικροσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικροσπηλιάς

Ο οικισμός Βατάτσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μικροσπηλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηρικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Λεπιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Ο οικισμός Μακρύκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγνάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv